Skogdag i Veldre Almenning

Skogdag i Veldre Almenning for de bruksberettige Lørdag 08. 10. 2022. Med følgende program: Kl. 10.00 Oppmøte Brumund sag. Informasjon og befaring Brumund sag, v/ Innlandet Trebearbeiding AS og Vyrk Brumund AS. Orientering om nytt «forretningsområde» for allmenningen. Ut i skogen/utmarka for informasjon og besiktelse av virksomheten i allmenningen. Sosialt samvær med mat og noe […]