Ringsaker Jakt & Fiskeområde

Vi kan tilby store og gode terrenger for deg som liker jakt & fiske, natur- og friluftsliv. Vår utmark har et rikt mangfold av ulike arter som gir deg opplevelser året rundt, med eller uten gevær. Historisk sett har også området vært benyttet helt siden steinalderen, og det finnes en rekke kulturminner som viser hvilken betydning det har hatt for ulike bosetninger opp gjennom årene. I et skog- og fjellområde på 600.000 daa tilbyr vi  gode jakt- og fiskemuligheter året rundt.

Tett innpå elg og andre dyr i skogen

Vi har tilrettelagt for naturfotografering fra tilrettelagt fotoskjul.  Dette ligger ved en fôringsplass for elg hvor 20-60 elger har tilhold på vinteren.  I tillegg er det lagt ut åte for ørn, ravn og rev. Andre dyr kan også dukke opp! Booking på tlf: 62 34 61 97,  RJFO på Facebook eller www.rjfo.no

Jakt- og fiskekort i Ringsakerfjellet

Småviltjakten og fisket er organisert gjennom Ringsaker Jakt- og Fiskeområde. RJFO er en sammenslutning av eiendommene Veldre, Furnes, Nes, Ringsaker og Brøttum allmenninger, samt Pihl AS. Innenfor dette området som er på i alt 600.000 daa, kan alle løse kort for småviltjakt og fiske. For kortsalg:  Se Ringsaker Jakt- og Fiskeområde. Storviltjakten (elg og rein) settes i hovedsak bort til bruksberettigede i allmenningene.