Skogdag i Veldre Almenning
for de bruksberettige Lørdag 08. 10. 2022.

Med følgende program:

  • Kl. 10.00 Oppmøte Brumund sag.
  • Informasjon og befaring Brumund sag, v/ Innlandet Trebearbeiding AS og Vyrk Brumund AS.
  • Orientering om nytt «forretningsområde» for allmenningen.
  • Ut i skogen/utmarka for informasjon og besiktelse av virksomheten i allmenningen.
  • Sosialt samvær med mat og noe godt i glasset.
  •  

Det er viktig at alle har med seg tette og varme klær.

Vel møtt!

 
Av hensyn til bevertningen og buss ber en om påmelding til Veldre Almenning innen
onsdag 05.10.2022 tlf. 62 33 41 50 eller e-post:gina@nesalm.no.