Årsrapport 2016 Godkjent og signert av styret 310317